Czeski humor, czeska mądrość
Student (při náboženství): "Věřím pouze tomu, čemu rozumím."
Profesor teologie: "Pak je ovšem pochopitelné, že nevěříte ničemu."